Avís Legal

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal i dels continguts en el mateix inclosos de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'Usuari respondrà enfront de INTER OLLINAC, de qualsevol dany i perjudici que pugui causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb fins lesives de béns o interessos de INTER OLLINAC o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (Maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (Programari) de INTER OLLINAC

Amb caràcter enunciatiu i de cap manera limitativa, l'Usuari d'acord amb la legislació vigent haurà d'abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts estalvi en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per INTER OLLINAC.

Tot el contingut que pugui ser descarregat del Portal de INTER OLLINAC és per a ús personal i, no pot ser utilitzat per a altres fins, qualssevol que siguin, ni cedit a tercers.